13 - “Parla Clara” amb Annabelle Brunet

En aquest episodi converso sobre les eleccions presidencials franceses amb l’advocada nordcatalana Annabelle Brunet.