Plenari - Intervenció sobre l'Agència Europea de Drets Fonamentals