Plenari - Intervenció en el debat sobre les euroordres