Plenari - Qüestió d'ordre per denunciar la passivitat de Metsola davant de la vulneració de la meva immunitat