Plenari - Intervenció en un debat sobre l'externalització de les aplicacions d'asil