Plenari - Intervenció sobre la corrupció a Espanya al debat de l’actualització del marc legislatiu de la lluita contra la corrupció